Bij het aanvragen van een gebruiksvergunning is het verplicht om bouwtekeningen aan deze aanvraag toe te voegen. Van elke bouwlaag moet een plattegrond worden aangeleverd, zodat de brandweer deze tekeningen kan toetsen. Naast de plattegronden is het tevens een vereiste om een situatietekening aan de gebruiksvergunning aanvraag toe te voegen.

Inhoudelijk

De plattegronden die u nodig heeft bij het aanvragen van een gebruiksvergunning moet onder anderen voorzien zijn van;
- Ruimten; in de kamers of gebouwdelen moet een specifieke benoeming aanwezig zijn van de desbetreffende ruimte, inclusief de oppervlakte van de ruimte en eventueel de bezetting (wat bijvoorbeeld voor een eetgedeelte in een hotel van toepassing is). Naast deze inhoudelijke gegevens moeten ook de deuren van ruimten juist worden weergegeven. Dit houdt in dat de draairichting en de eventuele brandwerendheid van de deur en of de deur zelfsluitend is.
- WBDBO lijnen; dit zijn de weerstanden tegen branddoorslag en brandoverslag. Een brandcompartiment kent bijvoorbeeld een WBDBO van 60 minuten, een subbrandcompartiment kent een WBDBO eis van 30 minuten. De brandcompartimentering heeft als doel dat aanwezige personen het gebouw bij brand veilig kunnen verlaten.
- Brandveiligheidsvoorzieningen; onder brandveiligheidsvoorzieningen worden symbolen verstaan van bijvoorbeeld de vluchtweg aanduiding. Daarnaast moeten ook de posities van bijvoorbeeld de brandblussers en brandslanghaspels in kaart worden gebracht.

Digitaliseren of tekeningen laten vernieuwen?

Wanneer u tekeningen wil laten vernieuwen of oude tekeningen wil laten digitaliseren dan kunt u via onderstaand contactformulier contact met ons opnemen voor nader overleg. Met ruime ervaring met het verwerken van tekeningen voor het aanvragen van gebruiksvergunningen kunnen wij u op korte termijn van dienst zijn. Naast de tekeningen van het gebouw kunnen wij ook uw situatietekening vernieuwen, zodat uw complete set voor de gebruiksvergunning aanvraag uptodate is.